Zahradnictví Malus s.r.o.

Zahradnictví Malus

VLASATÝ s.r.o.
Baarova 192
252 25 Jinočany
IČO: 24733903, DIČ: CZ24733903

mobil: ++420 604 342 471
tel: ++420 257 960 534

O nás, zaměření firmy

Naše firma působí na trhu od roku 2002 a zabývá se komplexní péčí o zeleň od projektování přes realizaci až po údržbu. Zaměřujeme se na rodinné zahrady, ale máme zkušenosti i s projektováním a péčí o veřejnou zeleň. Nabízíme individuální přístup a vysokou kvalitu provedení. Podstatou je pro nás maximální spokojenost zákazníka.

Zajišťujeme komplexní servis při zakládání zahrad včetně dodávek drobných staveb, dlažeb, závlahového systému, osvětlení apod. Samozřejmostí je pro nás smluvní garance záruky na námi odvedené dílo.

Dbáme na odbornost a kvalitu provedení, proto klademe důraz na zahradnické vzdělání našich spolupracovníků. Samozřejmostí je absolvování zahradnických škol a pravidelná účast na zahraničních zahradnických výstavách a exkurzích. Inspirace čerpáme z předních zahrad a parků po celé Evropě.

Návrhy zahrad

Při navrhování zahrady dbáme na to, aby zahrada nepostrádala funkční hodnoty a zároveň působila jako estetický celek. V projektu je zahrada vyřešena komplexně s ucelenou koncepcí a se zohledněním požadavků investora i odborných kritérií a pravidel. Je třeba zohlednit klimatické podmínky, orientaci ke světovým stranám, okolní přírodu a další důležité faktory.

 • terénní průzkum a konzultace s investorem
  • osobní konzultace s investorem na místě realizace
  • předání podkladové dokumentace
  • zaměření pozemku
  • fotodokumentace stávajícího stavu
 • studie – návrh sadových úprav
  • podle požadavků investora vyhotovení několika variant půdorysných řešení v projekčním programu
 • osazovací plán
  • pro vybranou studii vyhotovení osazovacího plánu – přesná specifikace použitého rostlinného materiálu a jeho umístění
osazovaci_plan_1_mini_2.jpg, 3.5kB osazovaci_plan_2_mini_2.jpg, 3.7kB osazovaci_plan_3_mini_2.jpg, 3.2kB
 • průvodní zpráva
  • textová část projektu – popis současného stavu a navrhovaného řešení
  • technologické postupy navrhované při realizaci
  • charakteristika navrhovaných materiálů a rostlin
  • doporučená péče a údržba o nové výsadby
  • seznam a popis rostlin a jejich fotodokumentace
 • perspektivní pohledy
  • na přání investora znázornění návrhu zahrady v perspektivním pohledu
 • položkový rozpočet pro následnou realizaci
materska_skolka_mini_2.jpg, 3.8kB navrh_1_mini_2.jpg, 4.2kB navrh_2_mini_2.jpg, 3.1kB obytny_soubor_mini_2.jpg, 3.7kB zavlaha_mini_2.jpg, 3.2kB

Realizace zahrad

Realizujeme zahrady na klíč od terénních úprav, stavebních prací, automatického závlahového systému, osvětlení a vodních prvků po kompletní osázení a úpravu zahrady. Spolupracujeme pouze se spolehlivými partnery, kteří nám zajišťují materiál a služby vysoké kvality, za výhodné ceny.

 • rodinné zahrady
 • zeleň v obytných souborech
 • střešní zahrady
 • zeleň u průmyslových podniků
 • zahrady škol, mateřských škol a jeslí
 • zeleň sportovišť
 • rekultivace
 • vegetační doprovody
 • jezírka okrasná i koupací, potůčky, vodopády a vodní biotopy
 • dřevěné prvky a drobné zahradní stavby
 • alpínia i solitérní kameny
 • zahradní osvětlení

Údržba zahrad


biskova_jarni_udrzba_3_mini_2.jpg, 3.5kB

Nabízíme možnost jednorázové i pravidelné celoroční komplexní údržby veřejné, firemní a soukromé zeleně

Údržbu zahrady či pozemku můžete částečně nebo úplně svěřit naší zahradnické firmě, která za Vás zajistí péči o trvalkové záhony, keře, stromy, trávníky, jezírka a správný chod závlahového systému.

 • Péče o zeleň
  • odborný řez dřevin
  • kácení stromů a zmlazení porostu
  • úprava živých plotů
  • tvarování keřů
  • odplevelování výsadeb
  • hnojení
  • chemická ochrana
  • doplnění mulčovací kůry
 • Údržba trávníku
  • posekání a hnojení travních ploch
  • vertikutace a aeirifikace trávníku
  • chemické odplevelení
  • postřik proti chorobám a škůdcům
 • Údržba jezírek
  • chemická úprava
  • vyčištění filtrace
  • výměna komponentů
 • Údržba a servis závlahových systémů
  • vypuštění vody na zimu
  • zprovoznění na jaře
  • seřízení závlahy
  • výměna komponentů
aerifikace_mini_2.jpg, 3.5kB aerifikace_greenu_mini_2.jpg, 3.5kB biskova_jarni_udrzba_mini_2.jpg, 3.5kB biskova_jarni_udrzba_1_mini_2.jpg, 3.5kB biskova_jarni_udrzba_2_mini_2.jpg, 3.5kB img00119_20090317_1003_mini_2.jpg, 3.5kB img00120_20090317_1003_mini_2.jpg, 3.5kB img00764_20091118_0926_mini_2.jpg, 3.5kB img00765_20091118_0926_mini_2.jpg, 3.5kB img00767_20091118_0947_mini_2.jpg, 3.5kB img_4807_mini_2.jpg, 3.5kB po_aplikaci_kremiciteho_pisku_mini_2.jpg, 3.5kB po_zapraveni_kremiciteho_pisku_mini_2.jpg, 3.5kB rez_ovocnych_stromu_mini_2.jpg, 3.5kB vertikutace_mini_2.jpg, 3.5kB vertikutace1_mini_2.jpg, 3.5kB

Jezírka, voda v zahradě


leto_2009_1_mini_2.jpg, 3.5kB

Voda vnáší do zahrady neobyčejné kouzlo, pohyb a život. Vodní prvek dává vždy zahradě další rozměr. Žádný jiný prvek v zahradě nemá tolik podob jako voda. Pokud se rozhodnete rozšířit zahradu o vodní prvek, musíte si ujasnit, jakou formu by měl mít.

Realizujeme

 • okrasná jezírka
 • koupací jezírka
 • potoky
 • biotopy
hotove_jezirko_po_roce_mini_2.jpg, 3.5kB jeseter_mini_2.jpg, 3.5kB leto_2009_2_mini_2.jpg, 3.5kB leto_2009_3_mini_2.jpg, 3.5kB pohled_na_pritok_a_potok_2_mini_2.jpg, 3.5kB pohled_z_vodopadu_podzim_mini_2.jpg, 3.5kB

Poskytujeme

 • návrhy a poradenství
 • výstavba vodních prvků
 • mechanické čištění
 • biologická filtrace
 • ozelenění vodních ploch a okolí
 • vodní fauna
 • kameny a dekorace
 • osvětlení
 • celoroční údržba a servis
potok_s_geotextii_mini_2.jpg, 3.5kB potok_a_horni_jezirko_mini_2.jpg, 3.5kB prvni_kamen_na_vodopadu_mini_2.jpg, 3.5kB

Závlahové systémy

Jedna z nejdůležitějších podmínek pro zajištění reprezentativního vzhledu Vašich
trávníkových ploch je dostatečná závlaha. K tomuto účelu je nejvhodnější instalovat automatický závlahový systém, který optimálně pokrývá požadované plochy a dodává optimální množství závlahových dávek.

Na základě konkrétních podmínek a požadavků Vám navrhneme a instalujeme závlahový systém, který bude zajišťovat dodání vody v množství a době, které nejlépe vyhovuje potřebám zahrady.

Automatický závlahový systém je řízen počítačem dle předem nastaveného programu
a jak již vyplývá z názvu, funguje naprosto automaticky. Za deštivého počasí nemusíte chodit závlahu vypínat, dešťový senzor měřící vlhkost a objem srážek závlahu automaticky vypne za vás. Automatické systémy lze využít k zavlažování veškeré zeleně v zahradě. Pro zavlažování travních ploch jsou nejlepší
postřikovače, naopak pro výsadby se výborně osvědčí kapénková závlaha.

Voda se od zdroje (vodovodní řád, studna) na místo určení rozvádí pomocí potrubí uloženého pod zemí. Potrubní systém tvoří speciální tlakové hadice, na jejichž výstupech jsou instalována koncová zařízení(postři­kovače), která vodu předávají rostlinám. Automatické závlahy jsou citlivé na množství vody, která systémem proteče za určitý časový úsek. Pokud tlak vody neodpovídá potřebám celé závlahy, rozdělí se distribuce vody na několik na sobě nezávislých větví. V reálném čase je pak zapnuta vždy jen jedna větev, ostatní jsou blokovány. Voda je do jednotlivých větví vpouštěna elektromagnetickými ventily, které spíná závlahový počítač.

Provádíme

 • návrh
  • doporučení vhodného typy zavlažovacího systému
  • návrh rozmístění postřikovačů podle návrhu sadových úprav
  • návrh umístění ovládací jednotky
  • posouzení kapacity vodního zdroje a možný způsob připojení
  • kalkulace ceny
 • realizace
  • vytyčení systému dle zpracované projektové dokumentace
  • provedeních zemních výkopových prací
  • instalace všech trubních rozvodů a elektrorozvodů, osazení postřikovačů, instalace šachtic, vyzkoušení a propláchnutí systému, osazení ovládací jednotky, seřízení systému
  • kontrola, popřípadě úprava výšky postřikovačů
  • spuštění systému do provozu
 • servis
  • zazimování zavlažovacího systému kompresorem
  • náhrada a oprava komponent
  • seřízení postřikovačů a instruktáž

Našimi partnery jsou

img00283_20090620_1018_mini_2.jpg, 3.5kB img00284_20090620_1018_mini_2.jpg, 3.5kB img00285_20090620_1018_mini_2.jpg, 3.5kB img00286_20090620_1018_mini_2.jpg, 3.5kB img00288_20090620_1018_mini_2.jpg, 3.5kB img00289_20090620_1019_mini_2.jpg, 3.5kB p1020516_mini_2.jpg, 3.5kB p1020529_mini_2.jpg, 3.5kB p1020534_mini_2.jpg, 3.5kB p1020537_mini_2.jpg, 3.5kB p1020539_mini_2.jpg, 3.5kB p1020549_mini_2.jpg, 3.5kB p1020551_mini_2.jpg, 3.5kB pa120517_mini_2.jpg, 3.5kB trapez_mini_2.jpg, 3.5kB

Trávníky, greenkeeping


pa180211_mini_2.jpg, 3.5kB

Provádíme veškeré práce spojené se zakládáním i údržbou trávníků nejen okrasných, ale i těch vysoce zatěžovaných. Díky našim zkušenostem z několika golfových hřišť a účastí na odborných seminářích, jsme schopni držet krok s technickými i odbornými novinkami v oboru péče o trávníky.

Poskytujeme

 • pokládání travního koberce
 • výsev trávníku
 • sekání trávníků
 • aerifikace (provzdušňování)
 • topdressing (pískování a rašelinování)
 • válcování
 • grumming (povrchové vyčesávání plsti)
 • vertikutace (mělké vyčesávání plsti)
 • stratifikace (hloubkové vyčesávání plsti)
 • chemická ochrana a výživa
 • odstraňování mechu a řas (chemické i mechanické)
 • ochranné postřiky
 • hnojení kapalnými i granulovanými hnojivy
 • převrtávání jamek
 • poradenství
pa180209_mini_2.jpg, 3.5kB umely_a_zivy_travnik_mini_2.jpg, 3.5kB prvni_sec_na_greenu_mini_2.jpg, 3.5kB green_cca_1_mesic_po_1_seci_mini_2.jpg, 3.5kB green_cca_3_mesice_po_1_seci_mini_2.jpg, 3.5kB zahrady_020_mini_2.jpg, 3.5kB dscn0227_mini_2.jpg, 3.5kB petran_1_mini_2.jpg, 3.5kB dscn0246_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_078_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_077_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_080_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_083_mini_2.jpg, 3.5kB

Stavební úpravy

Kvalitně provedené stavební prvky jsou nedílná součást zahrady. Výrazně zvyšují užitnou hodnotu zahrady. Vybudujeme pro Vás pergoly,zahradní domky a altány, dětská hřiště a hrací prvky, ohniště a další drobné stavby.

 • výstavba suchých zídek, gabionů a drobných staveb
 • pokládka šlapáků z různých materiálů
 • drobné dřevěné stavby – pergoly, treláže, loubí, truhlíky
 • terasy a podlahy z tropického dřeva
 • montáž herních prvků
 • dřevěné palisády na zpevnění svahů a dětská hřiště
 • obruby záhonů:
  • plast
  • dřevo
  • kámen
  • neviditelný obrubník
vadlazdeni_vchodu_do_sklepa_mini_2.jpg, 3.5kB zahrady_047_mini_2.jpg, 3.5kB zahrady_041_mini_2.jpg, 3.5kB zahrady_044_mini_2.jpg, 3.5kB praha_zizkov_pred_realizaci_mini_2.jpg, 3.5kB praha_zizkov_v_prubehu_realizace_mini_2.jpg, 3.5kB img00166_20090515_1940_mini_2.jpg, 3.5kB cernolice_uprava_svahu_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_089_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_097_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_102_mini_2.jpg, 3.5kB snimek_212_mini_2.jpg, 3.5kB cernolice_uprava_svahu_z_gabionu_mini_2.jpg, 3.5kB img_7388_mini_2.jpg, 3.5kB img_7378_mini_2.jpg, 3.5kB img_7377_mini_2.jpg, 3.5kB obruba_u_zahonu_z_dlazby_mini_2.jpg, 3.5kB img00615_20091006_1553_mini_2.jpg, 3.5kB

Kameny


zula_mini_2.jpg, 3.5kB

Kámen se dá v zahradě použít téměř ke všem účelům a uplatní se ve všech možných podobách i velikostech. Ploché kousky ke stavění opěrných zídek, teras, nízkých plůtků, ke dláždění cestiček nebo jako šlapáky, kulaté valounky a drobný štěrk zase k obsypávání různých zákoutí, ochraně nebo zdůraznění některých částí zeleně. Jemný štěrk bude skvěle fungovat také jako mulčovací vrstva pro rostliny, které nesnášejí vlhko.

 • solitérní kameny
 • valouny, valounky
 • gabiony
 • šlapáky
 • kačírek
 • štěrk
img00079_20090210_1023_mini_2.jpg, 3.5kB img00081_20090210_1025_mini_2.jpg, 3.5kB img00085_20090210_1106_mini_2.jpg, 3.5kB img00089_20090210_1108_mini_2.jpg, 3.5kB img00269_20090617_1640_mini_2.jpg, 3.5kB img00272_20090617_1644_mini_2.jpg, 3.5kB img00274_20090617_1644_mini_2.jpg, 3.5kB img00276_20090617_1648_mini_2.jpg, 3.5kB p3231033_mini_2.jpg, 3.5kB p3231038_mini_2.jpg, 3.5kB p3231039_mini_2.jpg, 3.5kB p3231042_mini_2.jpg, 3.5kB p3231043_mini_2.jpg, 3.5kB p4210077_mini_2.jpg, 3.5kB p4210078_mini_2.jpg, 3.5kB pa221483_mini_2.jpg, 3.5kB pa221484_mini_2.jpg, 3.5kB pa221485_mini_2.jpg, 3.5kB pa221487_mini_2.jpg, 3.5kB prace_s_kamenem_1_mini_2.jpg, 3.5kB

Ostatní

 • dendrologické průzkumy
 • invebtarizace a ocenění dřevin
 • ozelenění interiérů, teras a zimních zahrad
 • naše mechanizace
parezova_freza_mini_2.jpg, 3.5kB parezova_freza_1_mini_2.jpg, 3.5kB traktor_kioti_ck22_mini_2.jpg, 3.5kB traktor_kioti_ck_22_mini_2.jpg, 3.5kB vertidrain_rink_s_510_mini_2.jpg, 3.5kB verti__drain_7007_mini_2.jpg, 3.5kB
foot.png, 694B

 

Malus 2010(c)